5 actiepunten voor een duurzamer afvalbeleid

Propere straten en pleinen staan hoog op de prioriteitenlijst van zowel overheden als burgers. SUEZ kan helpen bij het realiseren van een duurzaam, efficiënt afvalbeleid. Hoe? Johan Vanhauwe, Public Services SUEZ Belgium, inspireert met 5 innovatieve SUEZ-oplossingen die meteen ook andere problematieken in uw gemeente aanpakken. Of hoe groene ophaalwagens ook uw fileprobleem helpen oplossen!


29.01.2019 - Wetgeving & beleid

Nachtelijke ophalingen voor een betere mobiliteit

Johan Vanhauwe: “In sommige kustgemeenten halen we ’s nachts afval op. Dat heeft grote voordelen. We kunnen sneller werken omdat er ’s nachts geen verkeer is. Bovendien belemmeren wij op onze beurt de verkeersstroom niet. Storend voor slapende burgers? We zetten geluidsarme ophaalwagens in, dus dat valt mee. In Londen zijn nachtelijke ophalingen de normaalste zaak van de wereld. Misschien is het ook bij ons tijd voor een mentaliteitswijziging?”

Groene ophaalwagens voor minder CO2-uitstoot

Het verkeer zorgt voor hoge concentraties roet en stikstofoxiden in de lucht. Steden als Antwerpen en Brussel namen al maatregelen en installeerden een lage-emissiezone. “Onze vloot voldoet aan de strengste milieuvereisten. Daarnaast doen we volop tests met voertuigen op aardgas en volledig elektrische ophaalwagens. Zo bouwen we een pak knowhow op die goed van pas komt wanneer we steden en gemeenten adviseren bij de vernieuwing en vergroening van hun vloot.”

Handige app voor meer burgerparticipatie

35% van de burgers stoort zich aan zwerfvuil. Zo blijkt uit de gemeente- en stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. “SUEZ ontwikkelde de Easy Waste-app. Hiermee kunnen burgers in een paar klikken zwerfvuil of sluikstort melden en meteen een foto meesturen. SUEZ kan steden en gemeenten ook helpen bij de opvolging van meldingen. We ruimen het afval binnen de afgesproken termijn op en burgers ontvangen een foto van de nieuwe situatie. Zo waardeer én stimuleer je als overheid de betrokkenheid van burgers.”

Slimme brenghoeken voor minder restafval

De hoeveelheid huishoudelijk restafval moet omlaag, zoveel is zeker. En daar kunnen de slimme SUEZ-containers bij helpen. “SUEZ installeerde al in heel wat steden en gemeenten semi-ondergrondse containers voor verschillende fracties. In deze brenghoeken kan glas, papier/karton en soms ook pmd gratis worden gedeponeerd. Voor restafval moet worden betaald. Dat verloopt heel eenvoudig. Burgers melden zich aan met hun identiteitskaart, een badge of binnenkort zelfs met de smartphone. Vervolgens deponeren ze hun restafval. De afrekening – volgens gewicht of volume - gebeurt automatisch. Ook voor onze ophaaldienst is zo’n slimme container handig. De sensor registreert hoe vol de container zit en creëert automatisch een ledigingsorder. Zo rijden onze ophaalwagens enkel wanneer het nodig is, wat opnieuw goed is voor de mobiliteit van de gemeente.”

Professioneel beheer van recyclageparken voor meer efficiëntie

Een recyclagepark professioneel en efficiënt beheren, is niet eenvoudig. Gemeenten of intercommunales die zich hierbij willen laten helpen, kunnen terecht bij SUEZ. Elke formule is mogelijk: van minimale begeleiding tot de volledige exploitatie van het park. “We kunnen zorgen voor de nodige milieuvergunningen, veiligheid, opleiding personeel, rapportage naar het Vlaamse, Brusselse of Waalse agentschap voor afvalbeleid... Zo komt er tijd vrij voor andere prioriteiten.”

 

“Onze vloot voldoet aan de strengste milieuvereisten”

Johan Vanhauwe, Public Services SUEZ Belgium
Ja, dat wil ik wel