Bedrijven moeten vanaf juni 2018 drie nieuwe afvalstoffen sorteren in Vlaanderen

We hebben het in onze blog al gehad over het VLAREMA, het VLAams REglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen, dat regelmatig wordt aangepast. De meest recente wijziging is dat bedrijven vanaf 1 juni 2018 drie nieuwe afvalstromen gescheiden moeten aanbieden: recycleerbare harde kunststoffen, geëxpandeerd polystyreen en folies.


12.04.2018 - Wetgeving & beleid

In België is goed sorteren bij particulieren bijna een tweede natuur geworden en daardoor zijn we ook voorlopers op dat vlak, meer bepaald in het sorteren van PMD. De uitbreiding van deze verplichting naar bedrijven sloot daar naadloos bij aan. In Vlaanderen is PMD sorteren verplicht sinds juli 2013. Het Brusselse en het Waalse Gewest volgden respectievelijk in 2014 en 2016. De invoering van deze verplichting is in de drie gewesten probleemloos verlopen aangezien de werknemers er thuis al mee vertrouwd waren.

21 soorten afval in plaats van 18

Sindsdien zijn er nieuwe afvalstromen bijgekomen. De laatste zijn recycleerbare harde kunststoffen, geëxpandeerd polystyreen (EPS, beter bekend onder de naam piepschuim) en folies. Vanaf 1 juni 2018 moeten bedrijven die in Vlaanderen actief zijn niet minder dan 21 soorten afval gescheiden aanbieden in plaats van 18 (VLAREMA, art.4.3.2). Om die verplichting correct in te vullen, kunnen bedrijven rekenen op de steun van hun afvalpartner. Ook SUEZ zal zijn partners de zakken en containers leveren om het afval gescheiden te verzamelen. Nadien wordt het afval afgevoerd naar recyclagebedrijven voor een correcte verwerking. Zoals bij elke aanpassing van de milieuwetgeving zullen de bedrijven ook alle nodige ondersteuning krijgen om de nieuwe inzameling in te voeren via folders, affiches, informatiesessies en soms zelfs via premies (meer bepaald die van de vzw Valipac). Anderzijds waarschuwen de regionale overheden ook dat er nauw zal worden toegezien op de correcte uitvoering van de nieuwe sorteerverplichting, zowel bij de bedrijven als bij de afvalinzamelaars waarmee de bedrijven samenwerken.

Gerecycleerde granulaten

De Vlaamse regering heeft aangedrongen op de verdere professionalisering van de kanalen voor de recuperatie van bouwmaterialen. Met de oprichting van Tracimat is aan die wens gehoor gegeven. Het doel van deze sloopbeheerorganisatie is een optimaal beheer te garanderen van de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken en betere garanties te geven omtrent de kwaliteit van de gerecycleerde materialen. Vanaf eind augustus 2018 moeten de sorteerinrichtingen een eigen controlesysteem voor de interne en externe kwaliteit hebben ontwikkeld om veilig hergebruik van de gerecupereerde materialen te garanderen.

Vanaf 1 juni 2018 moeten bedrijven in Vlaanderen 21 soorten afval sorteren:

1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong

2. Glas

3. Papier en karton

4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten (Valorfrit)

5. Groenafval

6. Textiel

7. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (Recupel)

8. Banden (Recytyre)

9. Puin

10. Gebruikte olie (Valorlub)

11. Gevaarlijke afvalstoffen, zoals chemicaliën, PCB-houdende apparaten ...

12. Asbest

13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zoals oude koelkasten, diepvriezers, airconditioningsystemen

14. Landbouwfolie

15. Batterijen en accu’s (Bebat)

16. PMD

17. Hout

18. Metaal

(nieuw)19. Recycleerbare harde kunststoffen

(nieuw)20. Geëxpandeerd polystyreen (EPS)

(nieuw)21. Plasticfolie die bijvoorbeeld werd gebruikt voor het verpakken van pakketten op palletten

 

Meer weten?

www.fostplus.be/nl/bedrijven

www.valipac.be

www.tracimat.be

www.navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=44143

 

 

U vindt sorteren lastig? U weet niet precies hoe u een bepaald type afval moet sorteren? Geen paniek, SUEZ helpt u uit de nood. Aarzel niet contact op te nemen, via deze link. Samen sorteren we beter.

Een handig overzicht van de fracties harde kunststoffen, piepschuim en folie die u moet sorteren vindt u hier.

 

Ja, dat wil ik wel