Innovaties in afvalbeleid ziekenhuizen

De ziekenhuis- en in de brede zin de zorgsector is een erg veeleisende sector op het vlak van afvalbeleid, met veel afvalstromen die aan reglementering zijn onderworpen en die om een specifieke behandeling vragen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vernieuwingen zijn, die mikken op recyclage en duurzaamheid.


11.01.2019 - Recyclage & innovatie

Coaching bij de onomkeerbare trend naar duurzaamheid

In tenders die de zorgsector uitschrijft, komt een duurzame strategie alsmaar vaker voor als een basisvereiste. Ziekenhuizen stellen zichzelf meer en meer tot doel om hun restafval te reduceren en tot twee derde van hun totaal afvalvolume te recycleren. Ook de wetgeving volgt: de nieuwe Vlarema-verplichting in Vlaanderen illustreert al de noodzaak tot verdere scheiding aan de bron. In het zicht van die trends is een afvalcoach die het ziekenhuis consulteert en bijstaat, geen overbodige luxe. Meer nog: hij betaalt zichzelf terug, door terugverdienstromen te detecteren, restafval te reduceren en efficiëntie te verhogen. Meer en meer ziekenhuizen maken gebruik van zo’n externe coach/specialist, die een aantal dagen per week ter plaatse is. Zo’n coach zit ook samen met de aankoopdienst van het ziekenhuis, om leveranciers te screenen op de recycleerbaarheid van de aangeboden materialen, wat dan weer het duurzaam beleid van het ziekenhuis ten goede komt.

Nieuwe plastic stromen identificeren

Afvalaudits maken duidelijk welke stromen uit het restafval nog recycleerbaar zijn. Diverse ziekenhuizen bekijken momenteel samen met SUEZ welke bijkomende (harde) plastics nog kunnen ingezameld worden. De zoektocht naar recycleerbaar plastic zorgt voor specifieke uitdagingen. Labels op plastic flesjes en infusen bevatten bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie en moeten dus makkelijk door het personeel te verwijderen zijn. SUEZ zit daarnaast in een internationale werkgroep met onder andere ziekenhuizen, recyclers en toeleveranciers van de zorgsector, om te onderzoeken hoe ze meer recycleerbare verpakkingen (flessen, infusen, zakken…) kunnen maken die in de praktijk gemakkelijker herkenbaar en identificeerbaar zijn.

Vele kleintjes maken een groot

Bij betere bronscheiding wordt niet enkel naar plasticstromen gekeken. Andere nieuwe mono stromen die recent gevonden zijn, betreffen chirurgisch staal, wegwerpgordijnen en papieren tissues. Ziekenhuizen opteren bijvoorbeeld meer en meer voor wegwerp schaartjes en andere disposables, omwille van strengere eisen omtrent ziekenhuishygiëne.

Wegwerpgordijnen zijn gemaakt van polypropyleen die omwille van het materiaal en de kwaliteit de weg naar recyclage kunnen vinden. Papieren tissues kunnen dan weer worden verwerkt tot toiletpapier. Innovatie start met het capteren van de juiste stromen aan de bron en een aangepaste logistiek en verwerking. Vaak gaat het niet meteen om grote volumes, maar het is steeds een interessante denkoefening waard.

Betere bronscheiding vraagt om sensibilisering

Overal in de zorg- en verpleegsector waar specifiek ziekenhuisafval vrijkomt, is het van belang om de eigen medewerkers (al dan niet met behulp van een afvalcoach) maximaal te sensibiliseren. Binnen het personeel op zoek gaan naar interne ambassadeurs, helpt ook om de boodschap te verspreiden en iedereen enthousiast te maken. SUEZ heeft een digitale opleidingsmodule uitgewerkt die hieraan kan bijdragen.
 

Vragen over deze of andere innovatieve projecten in de ziekenhuissector? Neem contact op met de klantendienst en we zitten graag met u rond de tafel.

 

Ja, dat wil ik wel