Intradel: voordelen van publiek-private samenwerking rond afval

Onder de intercommunales neemt Intradel een voorname plaats in, maar de grote omvang weerhoudt het bedrijf er niet van om flexibel en innovatief voor de dag te komen. De intercommunale uit de regio rond Luik werkt al lange tijd samen met SUEZ – en dit in alle fases van afvalbehandeling. Met klinkend resultaat overigens: vandaag wordt meer dan 96 % van het door Intradel ingezamelde afval gerecycleerd of gevaloriseerd.


01.07.2015 - Klanten getuigen

Jarenlange samenwerking tussen Intradel en SUEZ

De cijfers op zich geven al een idee van de orde van grootte: Intradel staat in voor het afvalbeheer van 72 gemeenten – zijnde meer dan 1 miljoen inwoners – en beschikt over 49 recyclageparken (Recyparcs genoemd), een installatie voor gecontroleerde opslag en (in partnerschap met de private sector) een hoogtechnologische installatie voor energetische valorisatie, Uvelia.

De intercommunale met hoofdzetel in Herstal bestaat al 35 jaar en werkt sinds begin jaren negentig samen met SUEZ. “Die relatie is door de jaren geëvolueerd”, zegt Algemeen Directeur Luc Joine. “In het begin gaf Intradel aan het toenmalige Watco (dat nadien SITA werd, nu SUEZ) de vergunning tot uitbating van de fabriek voor energetische valorisatie. De oude is inmiddels vervangen door een gloednieuwe, Uvelia.

Energetische valorisatie: kennis uitwisselen met SUEZ

“Bij de bouw van de nieuwe installatie voor energetische valorisatie konden we steunen op de technische expertise van onze partners, in het bijzonder van SUEZ, waarmee we verbonden zijn in een privaat-publiek partnerschap. SUEZ heeft overigens zelf ook centrales voor energetische valorisatie in de Groep. Het had bijgevolg geen zin dat iedereen in zijn eigen hoekje bleef, kennisuitwisseling was ptimal. De door SUEZ aangebrachte afvalstromen zorgen er dan weer voor dat de fabriek ptimal benut wordt.”

Slimme afvalinzameling: chip voor gedifferentieerd tarief

Intradel heeft een tweevoudige doelstelling: allereerst het recyclagepercentage zo hoog mogelijk krijgen, en vervolgens de mogelijkheden tot energetische valorisatie optimaal benutten. De eerste doelstelling is gestoeld op slimme afvalinzameling. Voor huis-aan-huis-inzameling (bij particulieren) stelt Intradel aan de 72 gemeenten een dubbele container voor – één voor restafval en één voor GFT-afval – met ingebouwde chip die gedifferentieerde tarieven mogelijk maakt. Luc Joine: “De chip biedt de gemeentebesturen volkomen transparante gegevens, zodat ze de kwaliteit van de geleverde diensten kunnen meten.”

Fractie restafval daalt

De beslissing om al dan niet met het Intradel-systeem te werken, ligt bij de gemeentebesturen zelf. Momenteel werken 46 ervan op deze manier – en met succes. “We zien de fractie restafval – die richting Uvelia gaat – jaar na jaar dalen. De dubbele container spoort de burgers aan om hun recycleerbaar afval beter te scheiden.” Daarnaast worden ook papier en karton, PMD en glas gescheiden opgehaald.

Recyclageparken: logistieke flexibiliteit

Slimme afvalinzameling gebeurt ook via de Recyparks, waar tot 30 fracties gescheiden ingezameld kunnen worden. “SUEZ levert een wezenlijke bijdrage tot het succes van onze recyclageparken, want het beheer ervan is niet bepaald eenvoudig. We verwachten van een private partner dat hij zich snel kan aanpassen aan bezoekersgolven. Vorig jaar werd in onze recyclageparken door de erg zachte winter plots 18 % meer groenafval aangeleverd, goed voor 9 211 ton. Die tonnages moeten snel opgevangen kunnen worden – containers moeten dus frequenter geleegd worden; SUEZ diende dus erg flexibel te zijn inzake logistiek door vrachtwagenbewegingen te wijzigen. Zoiets kan tegenwoordig trouwens snel. Het personeel in de parken is uitgerust met een digitaal toestel. Is een container van een bepaalde fractie bijna vol, dan krijgt de logistieke dienst van SUEZ meteen een bericht. Dergelijke digitale communicatie levert ons tijdswinst op en geeft bezoekers de garantie dat ze niet hoeven te wachten of terug te keren. Eenmaal opgehaald, zorgt ons netwerk van afzetmogelijkheden ervoor dat de verschillende afvalsoorten een tweede leven kunnen beginnen.”

Innovatie zorgt voor hogere valorisatie van afval

Intradel haalt een recyclagegraad van 70 %. Samengeteld met de energetische valorisatie van huishoudelijk afval via Uvelia, komt de intercommunale tot een valorisatiegraad van 96 %. De energie geproduceerd door de afvalbehandeling, wordt omgezet in elektriciteit – vorig jaar betrof het 225 000 MWh, het equivalent van de jaarlijkse consumptie van 51 000 huishoudens. “Ook hierin bewijst het partnerschap met SUEZ zijn grote nut, bij het vermarkten – wanneer moeten we tegen welke prijs verkopen? – van de door ons opgewekte elektriciteit. Wij maken hier volop gebruik van de expertise en marktkennis van SUEZ.” Daarnaast werkt Uvelia aan een pilootproject rond stadsverwarming. In 2017 wil Uvelia bovendien een productie-eenheid voor biomethaan op basis van organisch afval inhuldigen, om zo milieuvriendelijke alternatieve brandstof te kunnen aanbieden.

Intradel over voordelen PPS-structuur: wat te onthouden?

  • Intradel bedient 1 020 579 inwoners in 72 gemeenten en haalt een recyclage- en valorisatiegraad van 96 %.
  • Samenwerking met SUEZ behelst huis-aanhuis- afvalophaling, recyclageparkbeheer, een installatie voor gecontroleerde opslag en een installatie voor energetische valorisatie.
  • Flexibiliteit en het aanbieden van voldoende capaciteit zijn cruciaal om de dienstverlening te garanderen in piekperiodes van afvalproductie.
  • De dubbele container met chip zorgt ervoor dat huis-aan-huisinzameling perfect te meten en te controleren is en dat het aandeel restafval daalt.
  • Intradel haalt voordeel uit de expertise van SUEZ in het commercialiseren van de elektriciteit, geproduceerd in de centrale voor energetische valorisatie.

“Intradel haalt voordeel uit de expertise van SUEZ in het commercialiseren van de elektriciteit, geproduceerd in de central voor energetische valorisatie.”

Luc Joine, Algemeen Directeur Intradel
Ja, dat wil ik wel