I.V.I.O.-intercommunale: pluspunten van een PPS-structuur

Na goed driekwart van het vijftienjarige contract met SUEZ, maakt I.V.I.O., de intercommunale van Izegem en tien andere gemeenten, een balans op van de samenwerking. De voordelen blijken drievoudig: “De private partner deelt met ons zijn technologische, administratieve en organisatorische kennis over inzameling en verwerking van afval.”


01.07.2015 - Klanten getuigen

Noodzaak voor expertise

In 1997 nam de afvalintercommunale van Izegem en omstreken een radicale beslissing die ze zich nog geen moment heeft beklaagd. Niet alleen doekte I.V.I.O. de eigen verwerkingsinstallatie op, maar zij nam ook een private partner als afvaldeskundige onder de arm. De ‘intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeheer in Izegem en ommeland’ werd een gemengde intercommunale.  “I.V.I.O. had zelf te weinig expertise in het management van afvalinzameling en recyclageparken”, schetst Tonny Berteloot, Ondervoorzitter van I.V.I.O. “Wij zijn zeer tevreden over het opzetten van die structuur.”

Inzamelen en verwerken tegen de beste prijs

Vandaag werkt I.V.I.O. nog steeds intensief samen met dezelfde private partner ECOWEST, waarvan SUEZ een belangrijk deel uitmaakt. Het vijftienjarige contract loopt tot 2018. “Het maatschappelijk doel van de elf betrokken gemeenten is de burgers de best mogelijke dienst te verlenen met betrekking tot de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen tegen de beste haalbare prijs. Om dat doel te halen heeft de private partner een cruciale rol te spelen. Hij levert de kennis en staat in voor marktconformiteit.”

Grondig uitvoeren van beheerstaken

Levend bewijs daarvan is Frank Bulcke, Algemeen Directeur van I.V.I.O., die door SUEZ is afgevaardigd. Het werk van zijn team wordt constant opgevolgd, maar halverwege het huidige contract, in 2010, vond er een grondige tussentijdse evaluatie plaats door een externe, ad hoc commissie, zowel bij de I.V.I.O.-medewerkers als bij de deelnemer-gemeenten. “Het besluit was positief”, vertelt hij. “We scoorden niet alleen prima qua service bij de inzameling en verwerking van de afvalstoffen, maar blijken ook de burgers en de gemeenten meerwaarde te bieden en onze beheerstaken grondig uit te voeren.”

PPS: de meest efficiënte formule

I.V.I.O. gaat behoorlijk ver in haar service. “Onze 121 500 inwoners beschikken over elf recyclageparken, één per gemeente. Dat biedt geen andere intercommunale. Toch is onze kostprijs per burger scherp”, aldus Tonny Berteloot. “De publieke-private samenwerking is voor ons de meeste efficiënte formule. Als je elkaars belangen begrijpt en elkaar iets gunt, vind je een goed evenwicht tussen de gewenste dienstverlening voor de publieke partner en de eisen die de private partner stelt. De eerste wil een goede service, de tweede wil rendement boeken.”

Netto-kosten dalen, afvalstromen worden rendabeler

Toen in 2012 de gemeentebesturen aan een nieuwe legislatuur begonnen, stelde I.V.I.O. na overleg met hen een zesjarig ondernemingsplan op, waaraan de jaarlijkse budgetten zijn gekoppeld. “In 2014 slaagden we erin de netto kostenbijdrage van de gemeenten per inwoner drastisch te verlagen. Van € 45 per inwoner ging de kostprijs naar € 31, een bijzonder goed resultaat in vergelijking met andere intercommunales”, onderstreept Frank Bulcke. “We maakten de vuilniszakken iets duurder en passen bijgevolg het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe.” I.V.I.O. besloot ook om de recyclageparken te ‘diftariseren’ en sommige afvalfracties werden betalend. “We wisten niet-particulier afval uit de parken te weren, vooral bouw- en groenafval.” Intussen worden sinds kort nieuwe afvalstromen rendabel gemaakt. “Zo is recent de textielophaling aan het dienstenpakket van I.V.I.O. toegevoegd”, vertelt Voorzitter Piet Seynaeve. “Tot dan stond elke gemeente daarvoor apart in en was het zeker geen inkomstenpost voor hen. Nu maakt I.V.I.O al een kleine winst op deze activiteit. SUEZ doet die ophaling niet zelf, maar weet die taak goed te vermarkten. Het initiatief hiertoe kwam trouwens van Frank Bulcke. Hij bracht ook de onderhandelingen hierover met de elf gemeenten tot een goed einde.” Het illustreert hoe de publieke-private samenwerking voordelig uitvalt. “De totale kost voor de afvalinzameling en het parkenbeheer valt voor de gemeenten veel gunstiger uit als zij dit samen aan een deskundige partner toevertrouwen”, concludeert de I.V.I.O.-voorzitter.

Private directie dient algemeen belang

Het valt Frank Bulcke op dat zijn publieke partners hem nooit in een politieke richting willen beïnvloeden. “Ik voel geen politieke kleur in het I.V.I.O.-beleid dat de gemeenten verwachten. I.V.I.O. wordt als een bedrijf bestuurd. Dat geeft zuurstof aan een zuivere samenwerking.” I.V.I.O.-voorzitter Piet Seynaeve meent dat de algemeen directeur dit aan zijn eigen houding te danken heeft. “Hij heeft een langetermijnvisie en raadpleegt altijd eerst de gemeenten. Ook hebben de burgemeesters samen bepaald welke bijdragen hun gemeenten nog voor I.V.I.O. willen ophoesten. Het is aan de I.V.I.O.-directie om binnen die limieten te blijven. Dat doet ze uitstekend. Bovendien neemt de private partner hier helemaal het standpunt van de intercommunale in en verdedigt in de eerste plaats haar belangen. Opmerkelijk, want hij is toch door SUEZ afgevaardigd.”

Intercommunale IVIO over voordelen PPS-structuur: wat te onthouden?

  • I.V.I.O. = intercommunale met elf gemeenten (waaronder Izegem).
  • 121 500 inwoners, elf recyclageparken.
  • Netto kostenbijdrage van gemeenten per inwoner daalde in 2014 van 45 naar 31 euro.
  • Nieuwe afvalstroom: selectieve ophaling textiel, als opbrengststroom.
  • Totale kost voor afvalinzameling en recyclageparkbeheer valt gunstiger uit, indien in handen van een deskundige partner.

“We vonden een evenwicht in onze PPS-structuur: de publieke partner wil een geode service, de tweede wil rendement boeken.”

Tonny Berteloot, Ondervoorzitter van I.V.I.O.
Ja, dat wil ik wel