Joke Schauvliege: “De PMD-inzameling wordt uitgebreid vanaf 2019”

Het worden drukke jaren voor Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: uitbreiding van de selectieve inzameling van plastic verpakkingen die nog niet door FostPlus worden aanvaard, opvoeren van de strijd tegen zwerfvuil, gedifferentieerd beheer van huishoudelijk afval ... Thema’s die milieuorganisaties uiteraard toejuichen.


03.04.2017 - Wetgeving & beleid

“Ik wens dat Fostplus tegen 2019 alle plastic verpakkingen selectief inzamelt”, liet de Vlaamse minister van Leefmilieu ons weten. Net als haar Waalse collega Carlo Di Antonio pleit Joke Schauvliege er dus voor om alle verpakkingsafval in te zamelen om het zoveel mogelijk te recycleren in plaats van het samen met het andere huishoudelijke afval te verbranden. “Momenteel lopen er een aantal proefprojecten om de beste inzamelmethode vast te leggen”, legt de minister uit. 

Veralgemening van de P+MD-inzameling na evaluatie

Na deze verschillende testen die in het kader van het afvalplan 2016-2022 werden opgestart, zullen de beleidsmakers beslissen wat de beste methode wordt om die nieuwe afvalstroom in te zamelen, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Dat verheugt de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de federatie van Vlaamse natuur- en milieuverenigingen, die ook blij is dat er nu een bredere bewustwording is rond verpakkingsafval: “Het plan is interessant, want het legt het accent op herbruikbare verpakkingen en op het principe van de navullingen (…) We hopen gewoon dat OVAM hiervoor de noodzakelijke maatregelen zal nemen.”

Minder plastic in de oceanen

Net als haar collega Carlo Di Antonio is Joke Schauvliege er ook van overtuigd dat plastic zakjes voor eenmalig gebruik van het toneel moeten verdwijnen: “Plastic zakjes voor eenmalig gebruik die in de natuur belanden, vergroten elke dag de plastic troep die in de oceanen ronddrijft. Daarom ben ik in principe voor een verbod.” Maar vooraleer dat verbod uit te vaardigen - iets wat de Waalse minister van Leefmilieu Carlo Di Antonio al heeft gedaan - wil Joke Schauvliege er eerst zeker van zijn dat er solide en haalbare initiatieven bestaan: “Ik wil alternatieven bespreken die een kleinere impact op het milieu hebben dan de plastic zakjes voor eenmalige gebruik. Voor ik dit verbod op een echt milieuvriendelijke manier kan invoeren, reken ik intussen op de inspanningen van de distributiesector.” De BBL is voorstander van die maatregel, maar had graag een onmiddellijk verbod gewild. Volgens hen zijn er immers nu al alternatieven beschikbaar op de markt.

Strijd tegen zwerfvuil

Ook op het vlak van openbare netheid wil Joke Schauvliege vooruitgang maken. In samenwerking met de industrie wil de Vlaamse minister van Leefmilieu de strijd tegen zwerfvuil in de straten, op het platteland en langs de wegen opvoeren. De minister bevestigt overigens dat ze niet heeft gewacht op de lancering van het Waalse initiatief BeWaPP (Wallonie Plus Propre) om de strijd aan te binden met het probleem van papiertjes, sigarettenpeuken, blikjes, plastic of glazen flessen die weinig milieubewuste burgers in de natuur of op de openbare weg achterlaten. “Het Netheidsnetwerk is al sinds 1 april 2011 actief in Vlaanderen. In 2016 werd het team overigens versterkt, om de strijd tegen de vervuiling van de openbare ruimte op te voeren”, verduidelijkt Joke Schauvliege.

DIFTAR of geDIFferentieerde TARieven

In Vlaanderen wordt het beheer van het huishoudelijk afval wettelijk omkaderd door VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen). In dit afvalreglement wordt ook DIFTAR opgenomen, dat Vlaanderen concreet in praktijk kan brengen door containers met chip te installeren (zodat tarifering per gewicht mogelijk wordt) of door betalende vuilniszakken te gebruiken. Ook dat laatste is immers een vorm van DIFTAR. “Elk systeem heeft voor- en nadelen. Op het kabinet willen we de gemeenten en intercommunales vrij het systeem laten kiezen dat het meest geschikt lijkt voor hun grondgebied. Een intercommunale kan overigens beide systemen tegelijk toepassen. Dat is vooral het geval in gemeenten waarvan een gedeelte van het grondgebied zich op het platteland bevindt, en een gedeelte in een dichter bevolkte stedelijke omgeving”, besluit de minister.

“Plastic zakjes voor eenmalig gebruik die in de natuur belanden, vergroten elke dag de plastic troep die in de oceanen ronddrijft. Daarom ben ik in principe voor een verbod.”

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu
Ja, dat wil ik wel