Andere afvalinzameling

De gemeentealternatieven met o.a. straatvuilnisbakken

Op openbaar terrein houdt uw gemeente het extra netjes. U laat daarvoor onder andere straatvuilnisbakken plaatsen, en stuurt uw onderhoudsdiensten uit om de stad schoon te maken. SUEZ is uw partner om al dat afval in te zamelen en te verwerken en het meest aangewezen scenario uit te werken.

Afvalinzameling: straatvuilnisbakken

SUEZ draagt zorg voor uw straatvuilnisbakken. Wij:

 • maken ze leeg;
 • gebruiken daarbij milieuvriendelijke ophaalvoertuigen (EURO 6, elektrisch, zijbelading, …);
 • verwerken de materialen.

Voor de lediging van de straatvuilnisbakken doen we – waar mogelijk – een beroep op mensen uit kansengroepen. We bieden hen een gedegen opleiding, werk en mogelijkheid om op te klimmen in de maatschappij.

Afvalinzameling: periodieke rechtstreekse aanvoer

Afval dat voortkomt uit de dagelijkse activiteiten van bijvoorbeeld de technische diensten, mag rechtstreeks worden aangevoerd op de dichtstbijzijnde en/of aangewezen verwerkingssite van SUEZ.

Volgende afvalstoffen kunnen hiervoor in aanmerking komen, verschillend van case tot case:

 • grof vuil
 • houtafval
 • breekpuin – in zuivere vorm, steen-, beton- en asfaltpuin
 • ijzer en andere metalen
 • ontwaterd slib
 • veegvuil
 • ...

Heeft uw technische dienst andere afvalstoffen te verwerken – zoals bij een grote schoonmaak, een storm of overstroming? Desgewenst leidt SUEZ na een spoedoverleg alles in goede banen.

Afvalinzameling op afspraak

Weet u voor bepaalde afvalstoffen niet hoe vaak of in welke hoeveelheden u ze zult binnenkrijgen? Laat SUEZ dan wachtcontainers plaatsen.
Hierin verzamelt u de afvalstoffen in kwestie tot de containers vol zijn. Op dat moment maakt u een afspraak met SUEZ voor de containerwissel. Wij pikken uw container op voor verwerking en plaatsen een gelijkaardige wisselcontainer.

Wachtcontainers zijn bijvoorbeeld mogelijk voor:

 • groenafval/takkenhout
 • bermmaaisel
 • ...
Meer info? Contacteer snel SUEZ.

.