Brenghoeken

Wat is een brenghoek?

Wel, SUEZ installeert op een bepaalde locatie in de stad enkele afvalrecipiënten zoals containers. Het gaat om een kleinschalige afvalinzamelplaats, waar bewoners op elk moment gepersonaliseerd (met een eigen badge of e-ID) hun afval kunnen deponeren in de containers. Mogelijke fracties en types volumes van de containers worden in nauw overleg met de klant bepaald. Voor glas en restafval zijn er bijvoorbeeld bovengrondse, semiondergrondse en ondergrondse containers.

Brenghoeken tegen sluikstorten

Semiondergrondse en ondergrondse containers die slim ingeplant worden bieden een afdoende oplossing tegen sluikstorten. Want dit gebeurt vaak door mensen die wegens plaatsgebrek niet kunnen of willen wachten op de ophaaldiensten.

Meer info over de brenghoeken? Neem nu contact op met SUEZ.