Huis-aan-huisafvalinzameling

Afval inzamelen aan huis: SUEZ

Een schone gemeente is een tevreden gemeente. Daarom zorgt u ervoor dat elke inwoner zijn eigen huis en terrein net houdt. De huis-aan-huisinzameling van SUEZ is hiervoor de aangewezen dienst.

Diverse types afval inzamelen

SUEZ zorgt ­in uw gemeente – volgens afgesproken frequenties – voor huis-aan-huisafvalinzameling van:

 • restafval
 • groenafval/gft
 • papier en karton
 • glas
 • pmd/plastics
 • ...

Op vaste data of op afspraak zamelt SUEZ bijvoorbeeld ook grof vuil (zoals meubels), kerstbomen en samengebonden snoeihout in. Via een Groene Lijn kunnen burgers bovendien herbruikbare stukken gratis laten ophalen door een kringloopcentrum.

Afval inzamelen: DIFTAR  

Huis-aan-huisafvalinzameling is bij SUEZ mogelijk volgens het DIFTAR-systeem: gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering. Dit systeem steunt op het principe van ‘de vervuiler betaalt’. De hoeveelheid afval per klant/adres wordt tijdens de huis-aan-huisinzameling geregistreerd, op gewicht, volume, frequentie of een combinatie van factoren. Hoe meer afval, hoe meer de klant bijdraagt voor de verwerking.

Alle ophaalwagens zijn uitgerust met een track-and-tracesysteem. Zo zien zowel onze dispatchdiensten als uw dienst (bijv. leefmilieu) in realtime waar de vrachtwagens zich bevinden. Dankzij de ingebouwde gps houden de SUEZ-medewerkers desgewenst rariteiten of gevallen van sluikstorten bij.

Afval inzamelen: registratie met chips

Kies voor gegevensregistratie met chips om nauwgezet data bij te houden rond afvalinzameling. Elk afvalrecipiënt – bijvoorbeeld een container – krijgt een uniek registratienummer. Wanneer SUEZ de chip scant, gaan die gegevens rechtstreeks naar een centrale databank. Zo houdt u deze zaken vlot bij:

 • aantal wegingen
 • klantnummers
 • afvaltypes
 • containervolumes
 • historiek van de klant: tegoed of tekort op de rekening
 • ...

Beheer huidige en toekomstige recipiënten

SUEZ zorgt voor allerhande afvalrecipiënten op maat zoals containers en glasbollen. En voorziet daarnaast in tal van diensten:

 • stockbeheer van containers – per fractie en volume
 • chips
 • adresstickers
 • containeronderdelen – zoals assen, wielen, deksels en toebehoren
 • beheer van de rekeningen

In zee met SUEZ: piekfijne organisatie

Wijst u het materialenbeheer aan SUEZ toe? Dan bepalen wij in samenspraak met u een ophaalkalender en -systeem. Nadien evalueren we deze regeling en sturen we eventueel bij. Dat alles in nauw overleg met de gemeente. SUEZ kan ook zorgen voor de productie en bedeling van de fysieke ophaalkalenders – en een correcte weergave in bijvoorbeeld de afvalapp Recycle!

Meer info? Neem snel contact op met SUEZ.