Recyclageparkbeheer

Gemeenterecyclagepark: SUEZ

Elke gemeente is het aan haar inwoners verplicht om in een professioneel materialenbeheer en dito recyclagepark te voorzien. Maak kennis met de flexibele en transparante SUEZ-aanpak.

Afspraken rond uw recyclagepark

Voor het beheer van uw gemeentelijk recyclagepark wilt u een betrouwbare partner die garanties op tafel legt. SUEZ is zo’n partner. Wij zitten op voorhand met u rond de tafel en bespreken alle belangrijke aspecten:

 • Welke afvalstoffen moeten we wettelijk aanvaarden?
 • Hoe richten we het recyclagepark in?
 • Hoe maken we het toegankelijk voor iedereen?
 • Betalend of niet-betalen deel? 
 • Welk betaalsysteem gebruiken we?
 • Hoe registreren we wat binnenkomt en buitengaat?

U rekent op onze jarenlange expertise. En wij laten de finale beslissing altijd aan u over.

Containerpark: met handige tools

SUEZ heeft voor elk recyclagepark een geschoold team. Dat hanteert de recentste reglementering en normen. Registratie en/of betalingsmodaliteiten worden in nauwe samenwerking met de klant uitgewerkt en toegepast.

Deze gegevens worden in het centrale beheerssysteem opgeslagen – zodat eventuele kosten kunnen worden doorgerekend aan de klant via provisie, facturatie of betaling ter plaatse. Aan een betaalzuil kan de klant afrekenen of zet hij extra tegoed op zijn provisierekening.

Recyclagepark: diverse afvaltypes

In het recyclagepark kunnen inwoners bepaalde afvalstoffen aanbieden, al dan niet tegen betaling

Bijvoorbeeld voor:

 • autobanden
 • vlakglas
 • plastic (hard of zacht)
 • grof huisvuil
 • asbest (hecht gebonden)
 • groenafval en boomstronken
 • houtafval
 • bouw- en sloopafval
 • pmd
 • papier en karton
 • textiel en lederwaren
 • herbruikbare goederen
 • metalen
 • klein gevaarlijk afval, batterijen en loodaccu’s
 • elektrische en elektronische apparaten
 • motor- en afvalolie
 • frituurolie en vetten
 • kurken
 • medische naalden
 • ...

In het recyclagepark organiseren we de ontvangst van alle wettelijk verplichte materialenstromen en mogelijke bijkomende stromen die u als bestuur door uw inwoners aangebracht wenst te zien.

SUEZ zorgt voor alle vereiste infrastructuur, zoals de containers en recipiënten, weegbrug en betaalzuil. Daarnaast voorzien we ook in alle bijkomende benodigdheden zoals duidelijke signalisatie, veiligheidsvoorzieningen, enz. Kortom: wij stellen alles in het werk om van uw recyclagepark een veilige en milieuvriendelijke inzamelplaats te maken.

Benieuwd naar meer? Neem snel contact op met SUEZ.