De groep SUEZ

SUEZ is gespecialiseerd in de bescherming, optimalisatie en productie van essentiële grondstoffen. De groep verleent industriële en gespecialiseerde diensten aan de publieke en private sector.

SUEZ reikt zijn klanten (overheden, bedrijven en particulieren) overal ter wereld concrete oplossingen aan om de nieuwe uitdagingen van het grondstoffenbeheer aan te gaan.

Water, secundaire grondstoffen en energie zijn van levensbelang voor de groei van elke menselijke activiteit.

  • We bieden intelligente oplossingen om het waterbeheer te optimaliseren en ontwikkelen alternatieve waterbronnen door hergebruik van afvalwater of ontzilting.
  • We zorgen voor het algemene afvalbeheer en promoten de recyclage en valorisatie van afval om er secundaire grondstoffen en hernieuwbare energie mee te produceren.
  • We geven innovatief advies en dito oplossingen voor een duurzame inrichting van steden en gebieden, vandaag en morgen.

Onze vier kernactiviteiten:

  • Water
  • Recyclage en valorisatie van afval
  • Waterzuivering
  • Consultancy