Partnerschap met BeeOdiversity

De ‘BIJodiversiteit’ helpen herstellen

Professor Kim Nguyen is bepaald geen academicus in een ivoren toren. Hij zit eerder met zijn hoofd boven een bijenkorf om de forse bijensterfte een halt toe te roepen. Met zijn bedrijf Beeodiversity plaatst deze wereldautoriteit op dit gebied nu ook bijenkorven op sites van SUEZ. Dat is hard nodig om de bestuiving voor heel wat planten, waaronder veel groente- en fruitsoorten, te redden. SUEZ illustreert er haar maatschappelijk verantwoorde en duurzaam beleid mee.

Bijen zijn nodig voor de bevruchting van 40% van de vruchten en groenten.” Dr. Bach Kim Nguyen

Het probleem van de krimpende bijenpopulaties neemt stilaan dramatische proporties aan. “Een sterftecijfer van 10% in bijenkorven is normaal, maar dat begon in de jaren negentig fiks te stijgen en bedraagt nu al 30% in België. En de stijging zet zich door. Maar de bestuiving door de bijen is cruciaal voor vele plantensoorten. Met veel minder bijen daalt de teelt van bepaalde soorten fruit en groenten en verschraalt de biodiversiteit. Bijen zorgen voor de bevruchting van 40% van de vruchten en groenten”, schetst dr. Bach Kim Nguyen, professor aan de Universiteit van Luik en mede-oprichter van Beeodiversity.  Het gaat daarbij om vruchten als peren, appels, kersen en pruimen, zowel als om groenten als komkommers, courgettes en pompoenen. 

Pesticiden: lang niet de enige boosdoeners

Professor Kim Nguyen wijst op drie oorzaken die de bijensterfte in de hand werken. “De bijen sterven van de toenemende vervuiling, onder meer via pesticiden, opduikende ziektes en het gebrek aan biodiversiteit. Het probleem is dus veel breder dan de pesticiden, waarover het vaak gaat”, stelt de professor. Van de 55.000 levende bijensoorten in België zijn er al 7% verdwenen en tegen 2050 kan dat de helft zijn, een slachting voor onze biodiversiteit. 

 “Onderzoek wijst uit dat voor een goede werking van onze landbouw nu al 13,4 miljoen bijenkoloniën ontbreken. Mochten de bijen verdwijnen, dan betekent dat meteen een verlies van 153 miljard dollar (= de waarde van geteelde gewassen die steunen op bestuiving door bijen) per jaar. Grote bijensterfte is ook kwalijk voor ons welzijn en onze gezondheid.” 

Bijenkorven uitzetten én onderzoeken

Met Beeodiversity willen Kim Nguyen en zijn medestanders de vicieuze cirkel van de toenemende bijensterfte doorbreken. “Wij willen een ‘deugdzame cirkel’ creëren en gebruiken als slogan dan ook ‘Be part of the cycle’. Via het uitzetten van welbepaalde bijenkolonies willen we biodiversiteit opnieuw verrijken. Wij bieden oplossingen waarbij alle betrokkenen baat hebben. Concreet gaat het om een samenwerking van minstens drie jaar met instanties en bedrijven die bijenkolonies op hun terreinen opstellen. Dit sensibiliseert deze organisaties en levert ons bio-indicatoren op. De korven, met zowat 50.000 bijen per korf, leveren ons een schat aan stalen van pollen, water en nectar. Wij analyseren ze met behulp van twaalf methodes zodat we manieren vinden om de bijen beter te laten overleven en gedijen. Het resultaat mag er zijn, want de bijenkorven van Beeodiversity kennen een sterfte van amper 5%, de helft van de natuurlijke sterfte.

In gemeenten als Knokke-Heist en Spa wordt bijvoorbeeld intensief samengewerkt met de landbouwers. Doel is om aan te tonen dat met veel minder pesticiden een zelfde economisch redenement in de productie van aardappelen kan gehaald worden. Op de andere zijn nieuwe aanplantingen zo gepland dat ze de overleving van bijen bevorderen. SUEZ leerde in Knokke-Heist Beeodiversity kennen en zette daarna een bijenproject voor haar eigen sites op. Dit past perfect in het maatschappelijk verantwoord ondernemen van SUEZ. Er werden tien sites uitgekozen om de eerste bijenkorven te plaatsen. Inmiddels staan ze er al in Sombreffe en Beerse. Op deze locaties haalt SUEZ de band aan met de openbare besturen, buurtbedrijven en omwonenden, die partners worden in het bijenproject.


Het bijenbeleid draagt overigens niet alleen bij tot de biodiversiteit van planten. “Ons land is nog 384 bijensoorten rijk,” vertelt Kim Nguyen. “Door verscheidene bijensoorten uit te zetten, helpen we ook de bijendiversiteit. SUEZ zorgt voor meer bekendheid en sensibiliseert meer mensen en organisaties. Zo is het een win-winsamenwerking. Overigens, de vrachtwagens hier zwermen zoals bijen uit een korf uit om materialen in te zamelen en er nieuwe grondstoffen van te maken. Beiden dragen bij aan een duurzamere wereld.” 

Hoe groot is het probleem?
De normale bijensterfte evolueerde in een paar decennia van tien naar dertig percent en blijft stijgen.
Gevolgen?
Zonder bijenbestuiving  verliest de wereldeconomie 153 miljard dollar per jaar en verliezen wij allemaal 40% van al onze vruchten en groenten.
Hoe verhelpen we dit?
Beeodiversity zet bijenkolonies uit bij instanties en bedrijven. Zijn deskundigen analyseren stalen om nog betere oplossingen te vinden. 
SUEZ heeft al bijenkorven op twee sites, met name in Sombreffe en Beerse. Dat is het begin van een programma voor eerst tien en later alle SUEZ-sites. 


Dr. Bach Kim Nguyen 
Dr. Bach Kim Nguyen, professor aan de Universiteit van Luik en mede-oprichter van het bedrijf Beeodiversity, verrichtte voor zijn doctoraat in agronomie en bio-ingenieurswetenschappen een studie van de mortaliteitsoorzaken van de honingbij. Hij is lid van verscheidene nationale en internationale comités die zich bekommeren om deze problematiek, en een internationaal vermaarde deskundige in deze materie. 

.