Inleiding

Als grote onderneming gespecialiseerd in het veilig stellen van natuurlijke hulpbronnen, stelt SUEZ duurzame ontwikkeling en circulaire economie centraal in haar strategie. SUEZ gaat verder dan de verplichtingen en noden eigen aan de sector en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door te investeren in menselijke kapitaal, milieubescherming en haar relaties met stakeholders.


Bovenop het ethisch charter van de Group, wordt de sterkte van de hele onderneming gebouwd vanuit concrete en lokale initiatieven. Dankzij deze MVO-initiatieven verenigt SUEZ haar lokale en globale dimensies.
In 2015 ondernam SUEZ Recycling and Recovery Belgium diverse initiatieven die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onderstrepen. SUEZ sloot aan bij Be.Face, een vzw die ondernemingen sterker wil verankeren in hun sociale omgeving, gelijke kansen en diversiteit in het bedrijfsleven wil bevorderen en kwetsbare bevolkingsgroepen wil helpen integreren. Met de Octopus Plan droeg SUEZ opnieuw haar steentje bij in het sensibiliseren van kinderen rond de gevaren van de dode hoek. Tot slot engageerde SUEZ zich ook om het probleem van de voedselverspilling tegen te gaan.

Zie ook : partnerschap met BeeOdiversity
 

.