Objectieven 2015

Om het beleid en de strategie van de onderneming in de praktijk om te zetten, worden er jaarlijks kwantificeerbare managementdoelstellingen vastgelegd (voor de sites die 100% eigendom zijn van SUEZ in België). Deze worden hernomen in ons integrale managementsysteem opdat een verantwoordelijke en duurzame ontwikkeling van onze onderneming kan worden gegarandeerd. Hieronder de principes voor 2015

KLANTTEVREDENHEID

 • Het binden van bestaande klanten en het winnen van nieuwe klanten.
 • Rekening houdend met  de uitrol van SAP het aantal klachten stabiliseren dat tussen 2014 en 2015 werd genoteerd.
 • Verbeteren van de resultaten van de tevredenheidsenquête door een verbeterd klachtenbeheer en een meer proactieve communicatie met de klant.

AANDEELHOUDERSCHAP

 • Waardecreatie door toe te zien op  de kosten en de productiviteit te verbeteren. 
 • Opvolgen van de interne prestatie-indicatoren gelinkt aan het budget.

MILIEU

 • Het milieu een centrale plaats in de organisatie toekennen.
 • Een jaarlijks milieuactieplan (voor de hele onderneming en per site) beschrijft precieze doelstellingen en specifieke acties en wordt maandelijks opgevolgd.

Bijvoorbeeld:

 • De opvolging en vermindering van de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten (via het Lean & Green project en de contracten met onderaannemers)
 • Informatiedeling over milieuwetgeving op het vlak van afval met alle medewerkers die betrokken zijn (Wikiwaste en interne portalen)
 • Verbetering van het regenwaterbeheer op de sites
 • Werken op het energieverbruik

VEILIGHEID

 • Engagement voor het welzijn en de veiligheid van de medewerkers.
 • Jaardoelstellingen voor alle activiteiten van SUEZ in België op het vlak van zowel aantal als ernst van ongelukken
 • Het contract Gezondheid en Veiligheid 2015 en de jaarlijkse veiligheidsactieplannen (van de onderneming en op siteniveau) bevatten doelstellingen en specifieke acties en worden maandelijks opgevolgd.

MEDEWERKERS

 • Gebruikte opvolgingsindicator: absenteïsme.

In 2015, in volle economische crisis, versterkte het management de organisatie en faciliteerde het de ontwikkeling en uitrol van SAP. 

.