Veiligheid in het verkeer

 

Verkeersveiligheid is voor SUEZ een prioriteit. In 2015 werd er daartoe speciale aandacht geschonken aan defensief rijden, het gidsen bij achteruitrijden en het dragen van de gordel tijdens de onthaalopleidingen, het peterschap, de toolbox meetings en de opleidingen in de trucksimulator., Daarnaast werd teruggeblikt op de acties rond verkeersveiligheid vand e afgelopen jaren, zoals de dodehoek stickers, de vrachtwagens met lage instapcabines (type bus) en het melden van gevaarlijke situaties.


SUEZ blijft actief zoeken naar andere technische oplossingen om de risico’s voor medeweggebruikers zover mogelijk terug te brengen Zo voeren we tests uit om erachter te komen welke voertuigen de kleinste dode hoek hebben, voeren we gesprekken met leveranciers over de veiligheid en zijn er testen gedaan met beveiligingssystemen die personen kunnen detecteren. Deze dode hoek detectie- en signaleringssystemen zijn echter nog niet betrouwbaar genoeg om op een brede schaal in te zetten. SUEZ rustte bijvoorbeeld het personeel van enkele pilootsites uit met een personendetectiesysteem (zakmodel) dat de installatie automatisch stillegt wanneer men ter hoogte van een zone met verhoogd risico passeert, en met een  personendetectiesysteem (model polshorloge) dat dezelfde functionaliteit combineert met een noodstop-knop.

 

SUEZ maakte ook een aantal DVD’s gemaakt voor haar personeel. Zo werd een DVD voor transportchauffeurs van afzetcontainers vervolledigd in functie van de herziening van de risico-analyse (2014). Bovendien werd in 2015 een nieuwe opleidings-DVD gemaakt rond SUEZ Underground Containers (ondergrondse containers) en startte er een opleiding voor laders (in Vlaanderen).

 

Sinds het schooljaar 2013-2014 werkt SUEZ mee aan de Octopus Dreamtour  in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In het kader van de Dreamtour geeft het Octopusteam van de Voetgangersbeweging en Eco-Mobile met de samenwerking van SUEZ praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie in scholen. Vele scholen snijden in hun thematische lesprogramma’s verkeers- en mobiliteitsveiligheid aan, maar beschikken niet steeds over de nodige middelen om dit in de praktijk om te zetten.


Octopusplan en SUEZ bezoeken jaarlijks zo’n dertig scholen om de leerlingen te sensibiliseren over de problematiek van de dode hoek bij een vrachtwagen en de gevaren hiervan. Tijdens deze bezoeken krijgen de kinderen eerst theoretische oefeningen in de klas. Daarna bekijken ze de mogelijk gevaarlijke situaties op een tafelopstelling met miniatuurfietsers, -voetgangers en -voertuigen. Tot slot volgt het praktische gedeelte, waarvoor SUEZ een perskraakwagen, inclusief chauffeur, ter beschikking stelt. De kinderen leren waar de dode hoek zich bevindt, waarna ze zelf plaatsnemen achter het stuur van de vrachtwagen. Op die manier ervaren ze zelf wat de chauffeur wel of niet kan zien.

  • Voor het schooljaar (2014 -2015) werden er 27 bezoeken gepland:  17 via de vzw Voetgangersbeweging en 10 via de vzw Eco-Mobile.  

.