Voorwoord

"De circulaire- of kringloopeconomie: een motor die de groei van onze groep aandrijft"

Respect voor het milieu, spaarzaam omgaan met natuurlijke rijkdommen, de optimalisering van de conjunctuurcycli ... Dit jaar hadden we het geluk voormalig eurocommissaris Janez Potočnik te ontmoeten ter gelegenheid van onze upcycling tentoonstelling, Resource4*. En net zoals hij zijn we helemaal overtuigd van het promoten van een economisch model dat circulair is en inzet op co-creatie. Niet enkel zijn presentatie i.k.v. de opening, maar ook al onze gesprekken in de rand van de tentoonstelling waren bijzonder leerrijk. Leerrijk voor zowel SUEZ als voor de medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven, of dat nu is op het vlak van waterzuivering, het recycleren, het saneren of consultancyopdrachten voor de duizenden Belgische klanten van onze groep.

De kringloopeconomie vormt een opportuniteit voor SUEZ en zijn klanten 

Voor SUEZ is de kringloopeconomie meer dan zomaar een concept of modetrend. Nog voor de Europese Commissie het zogenaamde 'pakket circulaire economie voor het behoud van grondstoffen' tegen 2030 lanceerde, beschouwden wij de kringloopeconomie als een echte opportuniteit. Sindsdien heeft SUEZ besloten om er de motor van te maken die de groei van onze groep aandrijft. SUEZ is bijzonder goed geplaatst om deze denkwijze in te voeren. Wij hebben als groep de kennis en technologie in huis om het merendeel aan afvalstromen om te zetten in secundaire grondstoffen (verpakkingsafval, plasticafval, elektronisch afval, bouwafval, organisch afval, gevaarlijk afval …) en dat in vele landen. Gesterkt door deze 360°-aanpak, stelt SUEZ alles in het werk om samen met zijn partners zo snel mogelijk deze richting uit te gaan, met nadruk in België. Daarbij doelen we op politici uit de drie gewesten, maar ook op particuliere en overheidsactoren die mee hun schouders willen zetten onder het behoud van grondstoffen. 

Steeds verder gaan in het recyclen

Net zoals Janez Potočnik geloven we bij SUEZ dat je met wilskracht bergen kunt verzetten. Concreet vinden we op vandaag dat de kringloopeconomie nog moet evolueren. Nu worden interessante fracties onttrokken en afgeleid van de bestemming die hen tot nog toe was voorbehouden, bijvoorbeeld energie productie of eliminatie. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om nog verder te gaan, door nog nauwkeuriger verschillende stoffen te identificeren en goederen te produceren met homogene – en dus makkelijker te recyclen – bouwstenen. Daarvoor moeten producenten en gebruikers het eens worden over het opnemen van secundaire - of gerecycleerde grondstoffen in geproduceerde goederen en hoe ver ze daarin wensen te gaan: willen ze een hergebruik dat de perfectie benadert, met producten die bijvoorbeeld 99,9% gerecycleerde producten bevatten, of zijn ze tevreden met een lager percentage?

SUEZ: steeds meer aanwezig bij zijn klanten

De laatste twee jaar werden ook gekenmerkt door een verhoogde integratie van SUEZ teams bij zijn industriële klanten. En het is niet zomaar een anekdote: dagelijks aan de zijde van onze klanten werken laat ons namelijk toe hen beter te begrijpen en nog beter in te spelen op hun behoeften. Die nabijheid is volgens ons nauw verbonden met de toenemende keuze voor outsourcing, een 'win-winoplossing' waarbij SUEZ samen met de klanten de beste manier kan bepalen om te werken aan economische en ecologische oplossingen. We konden dergelijke succesverhalen al schrijven met klanten zoals Vynova, SONACA en DAF, maar ook Brussels Airport of Total. Door met hen te werken rond verschillende stromen en ons op te stellen als partners in plaats van als tussenpersoon, door te luisteren naar de noden en specifieke oplossingen uit te werken, door onnodig verbruik van grondstoffen tegen te gaan of door de materiaal- of logistieke keten te optimaliseren, zijn we ervan overtuigd nuttig werk te leveren voor het behoud van onze natuurlijke rijdommen en een circulaire en collaboratieve economie. 

Een straaltje hoop: 0% btw voor gerecyclede producten

Natuurlijk is er nog werk aan de winkel. De netwerken kunnen pas rendabel zijn als er goede signalen worden gestuurd naar het grote publiek en als er met politieke besluitvormers wordt samengewerkt om de invoering van gezonde maatregelen te bevorderen. Bijvoorbeeld de toepassing van een btw-percentage van 0% voor producten gemaakt van secundaire grondstoffen. Of door het blijvend inzetten op technologische ontwikkelingen om het rendement van onze recyclage lijnen nog verder te optimaliseren, of het nu gaat om gevaarlijk of ongevaarlijk afval, plastic of metaal ... En om dit ook concreet te maken vernoemen we graag een realisatie zoals de hypermoderne glasrecyclingfabriek High5 in Antwerpen, een Joint-Venture met partner Sibelco. 
Afronden doe ik graag met een engagement, namelijk dat SUEZ België meer dan ooit zal inzetten op innovatie en we de gezonde reflex moeten ontwikkelen om altijd meer te doen dan 'business as usual'. Het gaat hier immers om de verantwoordelijkheid van ons bedrijf tegenover de maatschappij en het milieu.

Philippe Tychon
General Manager, SUEZ Recycling and recovery Belgium

* http://www.resource4.be

.