Missie en activiteiten

Onze missie

Samen de grondstoffen veiligstellen die essentieel zijn voor onze toekomst.

We willen onze klanten (overheden, bedrijven en particulieren) ondersteunen, zodat we samen nieuwe grondstoffen kunnen genereren uit afval en zo de natuurlijke rijkdommen kunnen vrijwaren.

We helpen onze klanten om lokaal groene en competitieve oplossingen te vinden en hun overstap naar ecologische oplossingen te versnellen. Op deze manier kunnen ze overschakelen naar een koolstofarm economisch model dat gepaard gaat met economische groei. We reiken onze klanten, partners en stakeholders concrete oplossingen aan om de nieuwe uitdagingen van het grondstoffenbeheer aan te gaan.

Onze activiteiten

Expert in het globaal beheer van afval en producent van nieuwe grondstoffen:

  • ... van onderzoek, advies, inzameling, sortering en verwerking
  • … tot recyclage, terugwinning en verkoop van nieuwe grondstoffen, net als een gespecialiseerde dienstverlening aan de industrie, bedrijven en installaties.

Van afval naar grondstoffen

Met onze oplossingen streven we ernaar om nieuwe grondstoffen te genereren en zo de natuurlijke rijkdommen te behouden:

  • Terugwinning van materialen of recyclage: afval wordt omgezet in secundaire grondstoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging van nieuwe producten.
  • Terugwinning van agrarisch afval of compostering: organisch afval keert terug naar de bodem door middel van een composteringsproces.
  • Terugwinning van energie: afval wordt omgezet in groene energie (gas, elektriciteit, warmte).