Strategie

De schaarste van de natuurlijke rijkdommen is een uitdaging waarvoor we ons moeten inzetten en die het leven van de toekomstige generaties bepaalt.

Vandaag wordt in België jaarlijks 67 miljoen ton afval geproduceerd. Het is van levensbelang dat we onze productiemethoden herzien. We moeten innoveren om de natuurlijke rijkdommen te beschermen en om afval om te zetten in alternatieve hulpbronnen, zoals groene energie of gerecycleerde grondstoffen. Dat is de belofte van de circulaire economie. Die gaat uit van het principe dat het afval van de ene een grondstof voor de andere kan worden. Er ontstaat een sneeuwbaleffect waardoor het energieverbruik en zo ook de CO2-uitstoot daalt.

SUEZ speelde een rol in de grote maatschappelijke evoluties van de 19e eeuw – de volksgezondheid – en van de 20e eeuw – het stedelijke comfort. Vandaag willen we de uitdaging van de grondstoffenrevolutie aangaan.

Deze revolutie is:

  • circulair: ze streeft ernaar de grondstoffen te genereren en te regenereren die essentieel zijn voor het leven en onze toekomst, en dat volgens de principes van de circulaire economie.
  • concreet: ze steunt op tastbare en innoverende acties die de natuurlijke rijkdommen beschermen.
  • gebaseerd op samenwerking: ze verbindt iedereen die op zijn eigen manier de grondstoffen beter helpt te beheren en ze zo mee veiligstelt voor de toekomst.
Klaar voor de grondstoffenrevolutie.