Afvalinzameling
voor particulieren

Stapel uw afval niet langer op! Of u nu grote werken, kleine renovaties of beperkte opruimacties doet, SUEZ draagt zorg voor uw afval: een container huren, een big bag plaatsen, uw afval naar een recyclagepark in de buurt brengen… Samen zetten we de grondstoffenrevolutie in!

Een container huren

Een container of een big bag nodig? Bij SUEZ vindt u het model dat aangepast is aan uw afvaltype en aan de hoeveelheid die u wenst af te voeren!

Uw afval zelf brengen

Opkuis of werken uitvoeren: er is altijd wel een goede reden om naar het containerpark te gaan! Breng uw grofvuil, bouwafval, tuinafval… naar SUEZ.

Uw afval recycleren

Wist u dat de meeste dagelijkse voorwerpen gerecycleerd kunnen worden? Draag bij tot de grondstoffenrevolutie, door te sorteren. Doe een beroep op SUEZ voor de ophaling van uw afval en geef het een tweede leven.

5 tips om het afval van uw bezoekers efficiënt in te zamelen

Uw hebt een site die toegankelijk is voor het grote publiek? Afvalbeheer is een probleem? De 5 tips van Wendy Stevens (Planckendael) helpen ...

→    lees meer

De blog-u tips

Recycleren, opruimen, klussen, koken… Ontdek al onze tips om onze grondstoffen beter te gebruiken. Leuk en milieuvriendelijk!