Legal

suezbelgium.be Privacy Policy

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their 'Personally identifiable information’ (PII) is being used online. PII is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address, mailing address, phone number or other details to help you with your experience.

When do we collect information?

We collect information from you when you fill out a form or enter information on our site.

How do we use your information?

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

  •       To allow us to better service you in responding to your customer service requests.
  •       To administer a contest, promotion, survey or other site feature.
  •       To send periodic emails regarding your order or other products and services.

Do we use 'cookies'?

We do not use cookies for tracking purposes

Third Party Disclosure

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information.

Third party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below.

SUEZ Belgium

Avenue Charles Quint 584

1082 Berchem-Saint-Agathe

Disclaimer voor suezbelgium.be

SUEZ, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot suezbelgium.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SUEZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op suezbelgium.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van SUEZ.

Beperkte aansprakelijkheid

SUEZ spant zich in om de inhoud van suezbelgium.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op suezbelgium.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SUEZ.

In het bijzonder zijn alle prijzen op suezbelgium.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op suezbelgium.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SUEZ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SUEZ.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SUEZ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

.