Sorteerwetgeving

Sorteerwetgeving: hoe afval sorteren wettelijk ineenzit

1 kilo: zoveel huishoudelijk afval produceert u gemiddeld elke dag . En daar blijft het niet bij, want uit de productie van onze consumptiegoederen komt per persoon ook nog eens 3500 kilo industrieel afval per jaar voort – dat is zowat 10 kilo per dag. Om onze afvalproductie zoveel mogelijk binnen de perken te houden en ons afval zo duurzaam mogelijk te recupereren, voerde de Belgische overheid de sorteerwetgeving in.

Hoe afval sorteren en waarom?

U merkt het meestal niet, maar wat u als consument in handen krijgt, doorliep een productieproces met al heel wat afval. Voorbeelden?

 • 1 tandenborstel: 1,5 kilo afval
 • 1 kilo bruikbaar aluminium: 5 kilo afval
 • 1 gsm: 75 kilo afval
 • 1 computer: 1500 kilo afval
 • 1 gouden ring: 2 ton afval

U merkt het: dat betekent een enorme belasting voor het milieu. Daarom is er nood aan een structureel afvalstoffenbeleid en een afvalwetgeving. In ons land behoren die tot de gewestelijke bevoegdheden. Hun beleidsdoelen?

 • uw gezondheid en die van de natuur beschermen tegen, en vrijwaren van de schadelijke impact van afvalstoffen
 • de verspilling van grondstoffen en energie tegengaan

Hoe afval sorteren in België verloopt

In België wordt het huishoudelijk afval selectief ingezameld. Dat betekent dat verschillende soorten afval op geregelde dagen worden opgehaald aan huis. Of dat u ze kunt deponeren op verzamelpunten of in containerparken.

Hoe afval sorteren bij u thuis verloopt? Ongetwijfeld al volgens deze categorieën:

 • glas
 • papier en karton
 • PMD 
 • groenten, fruit- en tuinafval (gft)
 • klein gevaarlijk of klein chemisch afval
 • oude of vervallen geneesmiddelen
 • batterijen, oude autoaccu’s
 • bouw- en sloopafval
 • asbesthoudend afval
 • herbruikbaar textiel
 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Voor uw bedrijf of organisatie gaat u hierin verder. Want uw afvalstromen vragen een specifiek gecoördineerd beheer. Daarvoor rekent u op de analyse en het advies van de SUEZ-experts.

Hoe afval sorteren? Aanpak per gewest

In België zijn de drie gewesten, Brussel, Vlaanderen en Wallonië, bevoegd voor het sorteren en inzamelen, verwerken en valoriseren van alle afval. Hoewel elk gewest zijn eigen afvalwetgeving heeft, zijn ze alle drie gebonden door de overkoepelende Europese afvalwetgeving.

Hoe afval sorteren in de drie gewesten verloopt? Ontdek de concrete afvalwetgeving in: