Cultuur en waarden

SUEZ beschermt duurzaam het milieu

Door de valorisatie van afvalstoffen en de herintroductie ervan in de economie, werkt SUEZ elke dag aan een duurzaam beheer van natuurlijke grondstoffen en energie en streeft het bedrijf een langetermijnvisie op (beroeps)activiteiten na.

Een visie op vooruitgang en innovatie

SUEZ  investeert continu in vernieuwende technologieën en methodes voor sortering, recyclage en valorisatie. Hel doel is het behoud van ons milieu en aan zijn  klanten een efficiënt en duurzaam afvalbeheer te aanbieden.

SUEZ plaatst het respect voor mensen en veiligheid op het eerste plaats

Het bedrijf hecht er als ploeg elke dag opnieuw belang aan dat zijn waarden weerspiegeld worden in zijn diensten:

  • naleving van wet en regelgeving: voor veilig afvalbeheer;
  • respect voor mens en milieu: voor duurzaam afvalbeheer;
  • gedrevenheid: met een heldere langetermijnvisie;
  • durf: met een innoverende aanpak;
  • integriteit en engagement: voor een schone wereld;
  • loyaliteit: één team, één doelstelling.

Herkent u zich in deze waarden? Laat dan hier uw kandidatuur achter en solliciteer voor een groene toekomst bij SUEZ.

.